Onze visie

Category: Uncategorised Published: Friday, 29 January 2021 Written by Joke

Onze missie:

De missie van onze school is duidelijk: wij willen een warme en veilige leer- en leefomgeving creëren waar onze kleuters, ouders en leerkrachten zich goed en betrokken voelen. Iemand die zich goed voelt, is in staat tot optimaal leren!

 

Onze visie:

GIKO Kaart ’t Veldhoppertje is een groene kleuterschool waarin de talenten van elk kind centraal staan. Ons uitgangspunt is dan ook dat iedereen kind uniek is. Mede door onze kleinschaligheid en familiale sfeer, voelt je kind zich veilig en geborgen. Welbevinden en betrokkenheid zijn onze prioriteiten bij élk kind. We houden rekening met individuele eigenschappen, zodat iedereen gelijke kansen krijgt om te leren op het eigen tempo. We houden rekening met de diverse achtergronden van de kinderen en stemmen de klaspraktijk af op deze verscheidenheid.

Het schoolteam investeert in meespelen, co-teachingsprojecten en taalontwikkeling. We zijn een Kwartiermaker-school die elke dag minstens 15 minuten (voor-)leest en veel aandacht heeft voor boeken en ontluikende geletterdheid. Wij gaan tweewekelijks vanaf de eerste kleuterklas naar onze eigen schoolbibliotheek. Experimenteren en zelfontplooiing krijgt een duidelijke plek in alle klassen.

We werken heel bewust met een zuivere instapklas, zodat ook onze allerkleinsten zich snel thuis voelen op onze school. In de instapklas staan voltijds twee juffen naast elkaar. Onze kleinsten kunnen elke middag terecht in onze gezellige slaapklas. Daarnaast werken we op regelmatige basis samen met onze lagere school, GILO De Kaart, om de overstap tussen kleuter en lager zo vlot en laagdrempelig mogelijk te laten verlopen.

We hebben een doorgedreven zorgvisie en werken nauw samen met het CLB in onze school, waarbij er wordt ingezet op differentiatie voor zowel de kinderen die moeilijkheden ondervinden als voor de kinderen waarvoor het erg vlot gaat. Een persoon die zich goed in zijn vel voelt, is in staat tot optimaal leren.  Daarom is het welbevinden van onze kleuters en leerkrachten steeds het vertrek – en uitgangspunt van ons handelen.

Bereikbaarheid van alle betrokken partijen vinden we erg belangrijk.  Elk kind, elke ouder, elke leerkracht en elke partner van de school moet zich goed en gehoord voelen. Waar leerkrachten en ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze kinderen en open staan voor een dialoog met elkaar. Dit wordt gedragen door een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook ouders verdienen zorg en aandacht binnen onze school. Dat kan o.a. via ons actief oudercomité, afhalen van de kinderen in de klassen, actieve ouderparticipatie en onze open-deur-politiek. Communicatie, dialoog, betrokkenheid en participatie zijn de kernbegrippen van onze ouder-school-relatie.

 

 

 

 

 

Hits: 3096