Je kan een afspraak maken voor een rondleiding in de kleuterschool voorafgaand aan de inschrijving : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 03 653 15 89

Instapdata dit jaar en volgend schooljaar

Category: Uncategorised
Published: Friday, 14 September 2018
Written by Joke

 

Volgende instapdata gelden voor het schooljaar 2019-2020. 

 

geboren tot 
stappen in ten vroegste in na 
dus vanaf ..
1 maart 2018  Na de zomervakantie  dinsdag 1 september 2020
9 mei 2018 Na de herfstvakantie  maandag 9 november 2020
4 juli 2018  Na de kerstvakantie  maandag 4 januari 2021
1 augustus 2018  De teldag  maandag 1 februari 2021
22 augustus 2018  Na de krokusvakantie  maandag 22 februari 2021
19 oktober 2018 Na de paasvakantie  dinsdag 19 april 2021
17 november 2018 Na Hemelvaart maandag 17 mei 2021

 

 

Inschrijvingsregeling voor schooljaar 2021 - 2022

 

geboren tot 
stappen in ten vroegste in na 
dus vanaf ..
1 maart 2019  Na de zomervakantie  woensdag 1 september 2021
8 mei 2019 Na de herfstvakantie  maandag 8 november 2021
10 juli 2019  Na de kerstvakantie  maandag 10 januari 2022
1 augustus 2019  De teldag  dinsdag 1 februari 2022
7 september 2019  Na de krokusvakantie  maandag 7 maart 2022
19 oktober 2019 Na de paasvakantie  dinsdag 19 april 2022
30 november 2019 Na Hemelvaart maandag 30 mei 2022

Kalender

Category: Uncategorised
Published: Monday, 10 September 2018
Written by Joke

{loadmodule mod_gcalendar_<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=veldhoppertjekaart%40gmail.com&ctz=Europe%2FBrussels" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>}

Sociale vaardigheden 'Dirk en Dolly'

Category: Uncategorised
Published: Tuesday, 08 November 2016
Written by Joke

 

We werken in onze kleuterschool rond sociale vaardigheden!

We werken vanaf dit jaar met Dirk en Dolly. 

 

Vrije dagen

Category: Uncategorised
Published: Friday, 07 September 2018
Written by Joke

Vrije dagen in het schooljaar 2020 - 2021

   Eerste trimester:

 • Vrijdag 9 oktober 2020 Vrijaf: facultatieve verlofdag
 • Zaterdag 31 oktober 2020  tot zondag 8 november 2020  Vrijaf: herfstvakantie
 • woensdag 11 november 2020: Vrijaf Wapenstilstand 
 • Vrijdag 27 november 2020 : Vrijaf: pedagogische studiedag
 • Zaterdag 19 december 2020  tot zondag 3 januari 2021: Vrijaf: kerstvakantie

 Tweede trimester:

 • Woensdag 27 januari 2021: Vrijaf: pedagogische studiedag
 • Zaterdag 13 februari 2021 tot zondag 21 februari 2021: Vrijaf: krokusvakantie 
 • Zaterdag 3 april 2021  tot zondag 18 april 2021: Vrijaf: paasvakantie

 Derde trimester:

 • Donderdag 13 mei 2021: Vrijaf: Hemelvaartsdag
 • Vrijdag 14 mei 2021: Vrijaf: brugdag
 • Maandag 24 mei 2021: Vrijaf: pinkstermaandag
 • Dinsdag 25 mei 2021: Vrijaf facultatieve verlofdag

Klasse

Category: Uncategorised
Published: Friday, 26 February 2016
Written by Super User
 Kom te weten hoe je kind zich voelt op school.

   

Antwoordt jouw kind ook alleen maar ‘goed’ als je vraagt hoe het was op school?
Wil jij meer weten? Met deze 8 vrolijke animatiefilmpjes start je een fijne babbel.

 

Hoe werkt het?

 • Laat je kind een afbeelding kiezen uit het raster.
 • Klik op het gekozen vakje.
 • Bekijk samen de animatie en lees de slotvraag luidop. Ze vormt een leuke gespreksstarter voor jou en je kind.

De tool is geschikt voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. Voor kleuters is er deze vertelkaart.

 

Deze 8 vragen zitten verwerkt in de filmpjes:

 • Wat was het leukste moment van de dag?
 • Heb je vandaag gelachen? Wanneer?
 • Wie had de leukste dingen in zijn brooddoos? Wat was het?
 • Welke spelletjes speelde je in de speeltijd? Met wie?
 • Wat vond je helemaal niet leuk op school vandaag?
 • Deed je vandaag iets om trots op te zijn? Iets liefs, iets moois of iets moeilijks?
 • Als je punten op 10 mag geven aan deze schooldag, hoeveel geef jij dan?
 • Heb je iemand gezien die in zijn neus peuterde? 
   

 
   
Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering binnen onderwijs.

   

In het huidige maatschappelijk debat gaat veel aandacht naar jongeren die naar Syrië vertrekken of gevoelig zijn voor radicale propaganda. Het online draaiboek ‘Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering’ ondersteunt jouw school bij de uitdagingen die dat met zich meebrengt: welke preventieve acties kan je ondernemen?
Wat doe je als je signalen vaststelt bij leerlingen die al of niet een acute dreiging vormen? En wat als je via de leerlingen verontrustende informatie krijgt? Het draaiboek is een levend document dat continu aan de actualiteit wordt aangepast.

Check ook het multimediale Klasse-dossier over radicalisering. .

   

 
   
Zoek je collega's ook buiten de school.

   

Laat jij je leraren samenwerken met collega's van een andere school die dezelfde leerstof geven aan een gelijkaardige groep leerlingen? "Zulke 'vakdidactische leergemeenschappen' leveren sterk lesmateriaal en nieuwe inzichten op", stelt professor Wouter Schelfhout (UA). Moeilijk te organiseren, zeg je? "Directeurs van samenwerkende scholen moeten leraren op hetzelfde moment vrij kunnen roosteren voor overleg", vindt Schelfhout. “Bijvoorbeeld: alle leraren economie elke dinsdag vrij op het derde en vierde lesuur. Dat past in een brede visie op leren die verder gaat dan leraren naar nascholingen sturen.”

 
 

 
   
Doe eens iets anders met boeken in je klas.

   

Juf Nicole van het zesde leerjaar in GBS Jongslag Dilbeek wil haar leerlingen stimuleren om nieuwe boeken te ontdekken en meer plezier te beleven aan lezen. Daarom laat ze hen speeddaten met hun favoriete boeken. Hoe dat werkt, zie je in deze one minute tip.

 
 

 
   
Welke effecten verwacht jij van kwaliteitsvol onderwijs?

   

Bij de start van dit schooljaar riep minister Crevits op om mee te werken aan het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (het ROK), een kader met minimale gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen voor goed onderwijs. In deze fase kan jij je mening kwijt over deze vragen:

 • op welke input- en contextkenmerken moet een school zicht hebben?
 • wat verwacht je van een goed school- of centrumbeleid?
 • welke effecten verwacht je van kwaliteitsvol onderwijs? Wat moet men volgens jou bereiken met kwaliteitsvol onderwijs?
 • Zijn de voorgestelde kwaliteitskenmerken in het ontwerp belangrijk, duidelijk, realiseerbaar? Zijn ze volledig en laten ze voldoende ruimte voor de eigen prioriteiten?

Nog tot en met 29 februari kunnen jij én je team de online bevraging invullen. Wil je daarna graag deelnemen aan de gebruikersgroepen op 2 of 4 maart in Brussel, stel je dan zeker kandidaat aan het einde van de online bevraging.  

 
 

 
   
Meldingspunt voor discriminatie op school heeft nieuwe naam: Unia.

   

Wie een vraag of melding over discriminatie op school heeft, kan voortaan terecht bij Unia. Dat is de nieuwe naam van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Unia bevordert inclusief onderwijs, open voor iedereen, ongeacht herkomst, handicap, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid ... Unia bestrijdt discriminatie in het onderwijs op grond van alle discriminatiegronden waarvoor het bevoegd is.