Je kan een afspraak maken voor een rondleiding in de kleuterschool voorafgaand aan de inschrijving : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 03 653 15 89

Nieuwe school

Category: Uncategorised
Published: Thursday, 01 April 2021
Written by Joke
De nieuwe school! Al vele jaren kijken onze scholen uit naar nieuwe schoolgebouwen. De verouderde lokalen vertoonden vele mankementen die dankzij het vakkundig oplapwerk goed werden weggewerkt. Ook het groene kader maakte dat dit niet erg opviel. Renoveren kan helaas niet meer. Een nieuw bouwconcept drong zich op. Wie vandaag wil bouwen aan een school voor de toekomst denkt na over de flexibiliteit van ruimtegebruik, verantwoorde energetische kosten, milieubewust bouwen en verwarmen, en …uiteraard pedagogisch comfort voor hedendaags onderwijs. We zijn er klaar voor! Vergeet de traditionele rijen klaslokalen en lange gangen. Wij kozen voor open ruimtes, mobiele klaswanden en een interieur dat aangepast kan worden aan de noden van de toekomst. De kleuters krijgen mooie ruime klassen die via een eigen klasdeur onmiddellijk toegang geven tot de speelplaats en/of eigen tuintje. Dit creëert meer speelruimte en zorgt voor direct contact met hun eigen mooie speelplaats die ingericht is op maat: Hoeken, bergjes, klimtoestellen, paadjes zullen de kleuters de kans geven om creatief te zijn tijdens hun spel. Er is ook nog voldoende verharde en overdekte ruimte om te spelen bij regenweer. De klaslokalen zijn per twee gekoppeld met een apart toiletgedeelte. Er is een deur tussen de 2 lokalen, dit geeft de mogelijkheid om co-teaching te organiseren en klasdoorbrekend te werken. De kleuters hoeven niet naar de grote sporthal te gaan om te turnen want ze hebben hun eigen ruime polyvalente zaal waar ze kunnen bewegen, lopen ,dansen , springen, … Voor de allerjongsten is er een slaapklas voorzien met alle comfort, wastafel met aankleedkussen, douche, toiletje en een opbergruimte voor reservekledij. Aanpalend is er ook nog een atrium waar er poppenkastvoorstellingen kunnen gegeven worden of toneelstukjes kunnen opgevoerd worden. Het schept ook mogelijkheden tot overbruggende activiteiten met de lagere school. Op de benedenverdieping is er ook een groot gedeelte voorzien voor het directieteam van GILO en GIKO wat tot een nauwere samenwerking tussen beide scholen zal leiden. Het secretariaat dat tot nu toe gescheiden was, zal kunnen ingezet worden voor beide scholen. Het zorgteam heeft een eigen lokaal alsook een gespreksruimte waar gesprekken met ouders in alle rust kunnen plaatsvinden. Er is één leraarslokaal waar kleuterleidsters en leerkrachten tijdens de lunchpauze kunnen vertoeven of waar ze tijdens hun kindvrije uren hun lessen en activiteiten kunnen voorbereiden. → GILO de Kaart en GIKO Kaart zullen meer samenwerken en 1 grote basisschool vormen met 1 directieteam en 1 gemotiveerd schoolteam De lagere school situeert zich op de eerste verdieping. Onderwijs van de toekomst vraagt om een innovatieve aanpak. Hier ook geen traditionele rijen klaslokalen, lange gangen en klaslokalen waar alle banken in de richting van het bord staan. Onze snel veranderende maatschappij vraagt om nieuwe uitdagingen. We werken met grote open ruimtes waar je alleen, per klas, of samen met anderen aan de slag kan. Een school waar je kan leren en samenwerken en waar we bewust een evenwicht zoeken tussen instructief en zelfgestuurd leren. De nieuwe leeromgeving maakt een open, breed en gedifferentieerd aanbod mogelijk. Er zijn 12 ruime klaslokalen voorzien, allen met mobiele scheidingswanden zodat ze multifunctioneel kunnen gebruikt worden. Verder is er ook een xxx m2 leerlandschap. Dit is een open ruimte die kan ingezet worden voor nieuwe leervormen zoals co-teaching, groepswerk, thema-werk, enz..…. De organisatie van flexplekken in een leerlandschap schept vele mogelijkheden : leerlingen kunnen er zelfstandig aan de slag, maar kunnen via ‘coöperatief leren’, groeien in skills voor de toekomst. Smart TV en ICT-toepassingen ondersteunen het geheel, zodat we hier ook kunnen inspelen op veranderende contexten binnen ons onderwijs. Leerkrachten staan er niet alleen voor in hun leeromgeving, maar nemen samen de verantwoordelijkheid op om een groep leerlingen te onderwijzen. De huidige pedagogische visie blijft behouden maar zal in een vernieuwend kleedje gestoken worden. De aandacht voor de basisvaardigheden blijft behouden, er zal echter nog meer ingezet worden op skills van de toekomst zoals kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid. Het concept van het nieuwe schoolgebouw zal al deze aspecten van het onderwijzen en leren op een fijne manier ondersteunen. De leerlingen van de lagere school kunnen ook buiten spelen. Een innovatieve speelplaats die gedeeltelijk in het bos werd verwerkt, daagt kinderen uit tot creatief spel. Er is voor elk wat wils : rustige hoekjes, een voetbalzone, een zandbak, een klimtoestel, vlonderpaadjes,..enz Sporten kunnen deze leerlingen in een grote sportzaal die uitgerust wordt met de nieuwste sportmaterialen. De sportzaal bevindt zich achter het bos en kijkt uit op groen! We delen het gebruik van de sportzaal met onze buren van De Vlinder. Naast het schoolgebouw komt er een polyvalente ruimte. ‘s Middags eten de kleuters en de leerlingen van de lagere school in de grote polyvalente zaal die gebruikt kan worden als feestzaal, vergaderruimte,… binnen en buiten de schooluren. Voor en na de schooluren kunnen de kleuters en leerlingen opgevangen worden door Tierlantijn in een eigen lokaal dat eveneens aanpaalt aan de polyvalente ruimte. De polyvalente ruimte voorziet ook een podium voor leuke speelactiviteiten en feestelijkheden en bevat ook een keuken om schoolactiviteiten te ondersteunen en een bibliotheekruimte waar in stilte kan gewerkt worden. Samenwerking met De Vlinder Tot op heden was er weinig tot geen samenwerking tussen de scholen maar dit kan groeien door het gemeenschappelijk gebruik van het bos, de sporthal, en de site rondom de scholen. Er zijn tal van mogelijkheden om projecten die beide scholen aanbelangen, samen uit te werken bv rond verkeer, de week van het bos… GILO de Kaart en GIKO Kaart wordt een school in een uitdagende leeromgeving, een ontmoetingsplek waar je elke dag met plezier naartoe gaat!

schoolvisie

Category: Uncategorised
Published: Friday, 29 January 2021
Written by Joke

 

GIKO Kaart 't Veldhoppertje is een groene kleuterschool waarin de talenten van elk kind centraal staan. Ons uitgangspunt is dan ook dat iedereen uniek is. Met een hedendaagse aanpak stomen we onze kinderen klaar om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Ons gedreven team werkt kwaliteitsvol samen om zo huiselijkheid, veiligheid, openheid en welbevinden te kunnen garanderen. Ons schoolteam investeert in meespelen, co-teachingsprojecten en taalontwikkeling. Daarnaast hechten we veel belang aan sociale vaardigheden door hier doelbewust op in te zetten door o.a. Dirk en Dolly uit te nodigen in onze klassen. 

We werken heel bewust met een zuivere instapklas, zodat ook onze allerkleinsten zich snel thuis voelen op onze school. Zij kunnen elke middag terecht in onze gezellige slaapklas. Daarnaast werken we op regelmatige basis samen met onze lagere school, GILO de Kaart, om de overstap tussen kleuter en lager zo vlot mogelijk te laten verlopen.

We hebben een doorgedreven zorgvisie en werken nauw samen met het CLB in onze school, waarbij er wordt ingezet op differentiatie naar boven en naar onder toe. Ons uitgangspunt blijft steeds het welbevinden van elk kind want een kind komt niet tot leren wanneer het zich niet goed voelt.

We hechten veel belang aan ouderbetrokkenheid en werken nauw samen met onze actieve ouderraad.

 

Enkele ouders aan het woord:

"Bekwame, vriendelijke leerkrachten. Telkens opnieuw bedenken ze leuke activiteiten, knutselwerkjes,... Er is zorg en aanbod op maat van elk kind, ook van kinderen met een extra zorgvraag!"
- mama Lennert (5) en Jolien (7)

"Bij de eerste kennismaking hadden we meteen het gevoel van 'thuis komen'. Een gevoel van warmte,veiligheid en geborgenheid. We hadden meteen vertrouwen om onze kinderen hier 'achter te laten'."
- ouders Leo-Jax (3) en Emily-Rose (5)

"Een fantastische begeleiding in een groene omgeving met veel aandacht om kind te mogen zijn. Er bestaat geen betere start voor een kind"
- papa Manon (3) en Nathan (6)

 

Neem contact op met de directie voor meer informatie en / of een rondleiding in onze warme school:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of via 03 / 653.15.89

Of neem een ​​kijkje op onze  facebookpagina  of onze  schoolbrochure 

 

 

 

 

Kalender

Category: Uncategorised
Published: Monday, 10 September 2018
Written by Joke

{loadmodule mod_gcalendar_<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=veldhoppertjekaart%40gmail.com&ctz=Europe%2FBrussels" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>}

Instapdata dit jaar en volgend schooljaar

Category: Uncategorised
Published: Friday, 14 September 2018
Written by Joke

 

Volgende instapdata gelden voor het schooljaar 2019-2020. 

 

geboren tot 
stappen in ten vroegste in na 
dus vanaf ..
1 maart 2018  Na de zomervakantie  dinsdag 1 september 2020
9 mei 2018 Na de herfstvakantie  maandag 9 november 2020
4 juli 2018  Na de kerstvakantie  maandag 4 januari 2021
1 augustus 2018  De teldag  maandag 1 februari 2021
22 augustus 2018  Na de krokusvakantie  maandag 22 februari 2021
19 oktober 2018 Na de paasvakantie  dinsdag 19 april 2021
17 november 2018 Na Hemelvaart maandag 17 mei 2021

 

 

Inschrijvingsregeling voor schooljaar 2021 - 2022

 

geboren tot 
stappen in ten vroegste in na 
dus vanaf ..
1 maart 2019  Na de zomervakantie  woensdag 1 september 2021
8 mei 2019 Na de herfstvakantie  maandag 8 november 2021
10 juli 2019  Na de kerstvakantie  maandag 10 januari 2022
1 augustus 2019  De teldag  dinsdag 1 februari 2022
7 september 2019  Na de krokusvakantie  maandag 7 maart 2022
19 oktober 2019 Na de paasvakantie  dinsdag 19 april 2022
30 november 2019 Na Hemelvaart maandag 30 mei 2022

Vrije dagen

Category: Uncategorised
Published: Friday, 07 September 2018
Written by Joke

Vrije dagen in het  2021 - 2022

   Eerste trimester:

 • Maandag 4 oktober 2021 : pedagogische studiedag
 • Zaterdag 30 oktober 2021   tot zondag 7 november 2021 Vrijaf: herfstvakantie
 • Donderdag 11 november 2021: Vrijaf Wapenstilstand 
 • Vrijdag 12 november 2021 : Vrijaf: facultatieve verlofdag
 • Zaterdag 24 december 2021   tot zondag 9 januari 2022: Vrijaf: kerstvakantie

 Tweede trimester :

 • Vrijdag 28 januari 2022: Vrijaf: pedagogische studiedag
 • Zaterdag 26 februari 2022 tot  zondag 6 maart  2022: Vrijaf: krokusvakantie 
 • Zaterdag 2 april 2022   tot maandag 18 april 2022: Vrijaf: paasvakantie 

 Derde trimester :

 • Donderdag 26 mei 2022:  Vrijaf: Hemelvaartsdag
 • Vrijdag 27 mei 2022:  Vrijaf: brugdag
 • Maandag 6 juni 2022:  Vrijaf: pinkstermaandag
 • Dinsdag 7 juni 2022 : Vrijaf : facultatieve verlofdag
 • zomervakantie van donderdag 30 juni 12.00 u tot woensdag 31 augustus 2022