Zorg

Afbeeldingsresultaat voor zorgen voor elkaar

De zorgcoördinator van onze school is Anne Verlooy.

Ze is al vele  jaren zorgzaam bezig met kinderen in de kleuter- en lagere school.

Samen met de kleuterjuffen zorgt ze ervoor dat kleuters de zorg krijgen

waar ze recht op hebben.

Vanuit de kennis dat elk kind anders is, dat elk kind anders leert, dat elk kind recht heeft op zorg

en dat sommige kinderen meer zorg vragen dan anderen,

werken we in ons zorgbeleid op 3 terreinen:

1.       Preventie en remediëring

2.       Gericht differentiëren

3.       Socio-emotionele ontwikkeling

 In ons zorgbeleid hebben we  extra aandacht voor taalzwakke en kansarme kleuters.

We willen kleuters met brede zorg dragen door het positief te bevestigen, succeservaring te laten

opdoen en door een positief zelfbeeld te  ontwikkelen.

Hierbij hanteren we de zorgpiramide.

Afbeeldingsresultaat voor zorgpiramide

De zorgcoördinator volgt de kleuters op, begeleidt de overgang naar het 1ste leerjaar en is het

aanspreekpunt voor  kinderen, ouders en leerkrachten.  Ze is alle dagen werkzaam op onze

school. Haar lokaal bevindt zich in de gang van de 3de kleuterklas, recht tegenover de lokalen

van de voor- en naschoolse opvang.

Onze kleuterschool beschikt ook over 2 zorgjuffen. Juf Vera biedt zorg op de klasvloer bij de

jongste kleuters en juf Annelies werkt met de oudste kleuters wanneer het wat moeilijker gaat.

 

We werken nauw samen met het CLB.  De verantwoordelijke voor onze school is Leen Elst.