Je kan een afspraak maken voor een rondleiding in de kleuterschool voorafgaand aan de inschrijving : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 03 653 15 89

Klasse

 Kom te weten hoe je kind zich voelt op school.

   

Antwoordt jouw kind ook alleen maar ‘goed’ als je vraagt hoe het was op school?
Wil jij meer weten? Met deze 8 vrolijke animatiefilmpjes start je een fijne babbel.

 

Hoe werkt het?

 • Laat je kind een afbeelding kiezen uit het raster.
 • Klik op het gekozen vakje.
 • Bekijk samen de animatie en lees de slotvraag luidop. Ze vormt een leuke gespreksstarter voor jou en je kind.

De tool is geschikt voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. Voor kleuters is er deze vertelkaart.

 

Deze 8 vragen zitten verwerkt in de filmpjes:

 • Wat was het leukste moment van de dag?
 • Heb je vandaag gelachen? Wanneer?
 • Wie had de leukste dingen in zijn brooddoos? Wat was het?
 • Welke spelletjes speelde je in de speeltijd? Met wie?
 • Wat vond je helemaal niet leuk op school vandaag?
 • Deed je vandaag iets om trots op te zijn? Iets liefs, iets moois of iets moeilijks?
 • Als je punten op 10 mag geven aan deze schooldag, hoeveel geef jij dan?
 • Heb je iemand gezien die in zijn neus peuterde? 
   

 
   
Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering binnen onderwijs.

   

In het huidige maatschappelijk debat gaat veel aandacht naar jongeren die naar Syrië vertrekken of gevoelig zijn voor radicale propaganda. Het online draaiboek ‘Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering’ ondersteunt jouw school bij de uitdagingen die dat met zich meebrengt: welke preventieve acties kan je ondernemen?
Wat doe je als je signalen vaststelt bij leerlingen die al of niet een acute dreiging vormen? En wat als je via de leerlingen verontrustende informatie krijgt? Het draaiboek is een levend document dat continu aan de actualiteit wordt aangepast.

Check ook het multimediale Klasse-dossier over radicalisering. .

   

 
   
Zoek je collega's ook buiten de school.

   

Laat jij je leraren samenwerken met collega's van een andere school die dezelfde leerstof geven aan een gelijkaardige groep leerlingen? "Zulke 'vakdidactische leergemeenschappen' leveren sterk lesmateriaal en nieuwe inzichten op", stelt professor Wouter Schelfhout (UA). Moeilijk te organiseren, zeg je? "Directeurs van samenwerkende scholen moeten leraren op hetzelfde moment vrij kunnen roosteren voor overleg", vindt Schelfhout. “Bijvoorbeeld: alle leraren economie elke dinsdag vrij op het derde en vierde lesuur. Dat past in een brede visie op leren die verder gaat dan leraren naar nascholingen sturen.”

 
 

 
   
Doe eens iets anders met boeken in je klas.

   

Juf Nicole van het zesde leerjaar in GBS Jongslag Dilbeek wil haar leerlingen stimuleren om nieuwe boeken te ontdekken en meer plezier te beleven aan lezen. Daarom laat ze hen speeddaten met hun favoriete boeken. Hoe dat werkt, zie je in deze one minute tip.

 
 

 
   
Welke effecten verwacht jij van kwaliteitsvol onderwijs?

   

Bij de start van dit schooljaar riep minister Crevits op om mee te werken aan het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (het ROK), een kader met minimale gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen voor goed onderwijs. In deze fase kan jij je mening kwijt over deze vragen:

 • op welke input- en contextkenmerken moet een school zicht hebben?
 • wat verwacht je van een goed school- of centrumbeleid?
 • welke effecten verwacht je van kwaliteitsvol onderwijs? Wat moet men volgens jou bereiken met kwaliteitsvol onderwijs?
 • Zijn de voorgestelde kwaliteitskenmerken in het ontwerp belangrijk, duidelijk, realiseerbaar? Zijn ze volledig en laten ze voldoende ruimte voor de eigen prioriteiten?

Nog tot en met 29 februari kunnen jij én je team de online bevraging invullen. Wil je daarna graag deelnemen aan de gebruikersgroepen op 2 of 4 maart in Brussel, stel je dan zeker kandidaat aan het einde van de online bevraging.  

 
 

 
   
Meldingspunt voor discriminatie op school heeft nieuwe naam: Unia.

   

Wie een vraag of melding over discriminatie op school heeft, kan voortaan terecht bij Unia. Dat is de nieuwe naam van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Unia bevordert inclusief onderwijs, open voor iedereen, ongeacht herkomst, handicap, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid ... Unia bestrijdt discriminatie in het onderwijs op grond van alle discriminatiegronden waarvoor het bevoegd is.