Onze visie – vier troeven!

Wij profileren ons als de kleuterschool van de wijk Kaart en refereren dan ook naar de vier troeven van een “kaart”-spel: harten, ruiten, schoppen en klaveren.

  1. Harten: een hart voor alle kinderen

In onze school is iedereen welkom en is er aandacht voor elk uniek kind. Bij onze kleinste kleuters staan onze juffen altijd met twee voor de klas, om ook voor onze kleinsten een warme overdracht thuis-crèche-school te kunnen garanderen.

Vanuit het zorgcontinuüm wordt er binnen de brede basiszorg in elke klas aandacht gegeven aan de totale ontwikkeling van al onze kleuters. Het welbevinden van onze kleuters is bij elke activiteit ons uitgangspunt. Daarom zet onze school bewust in op “De Gouden Weken” bij aanvang van het schooljaar, wordt er wekelijks meegespeeld door onze kleuterleerkrachten en wordt er vooral klasintern aan zorgverdieping en zorgverbreding gewerkt – samen met het zorgteam. Onze zorgcoördinator waakt over het zorgbeleid op school en ondersteunt de draagkracht van de klasleerkracht en de ouders. Binnen het zorgbeleid bekleden de ouders op alle niveaus een belangrijke plaats. Ouders en school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De school houdt de ouders op de hoogte van de manier waarop zij hun kind onderwijst en biedt hulp en een luisterend oor bij het leren en bij de opvoeding.

  1. Ruiten: een open school en een open geest

Mede door onze familiale sfeer, kleinschaligheid en open deur-policy voelt iedereen zich thuis. Onze school hecht veel belang aan bereikbaarheid van alle partijen: dit doen we door o.a. in te zetten op transparante communicatie en zichtbare aanwezigheid van leerkrachten en het beleidsteam op de speelplaats en aan de schoolpoort. We moedigen ouders aan om een actieve rol op te nemen binnen onze school: dat kan via onze schoolraad en het oudercomité, maar ouders zijn ook altijd meer dan welkom om een boekje voor te lezen of een spelletje te begeleiden.

Door deel te nemen aan fluo-acties en verkeersprojecten, houden we voeling met de lokale gemeenschap en de wijk Kaart.

Doorheen de hele kleuterschool wordt er stevig ingezet op taalontwikkeling, om onze kleuters woorden te geven om de wereld rondom hen te kunnen beschrijven en verklaren. We gaan tweewekelijks naar onze eigen schoolbibliotheek en investeren dagelijks in minstens 15 minuten (voor-)lezen: we zijn een trotse Kwartiermakersschool!

  1. Schoppen: weerbaar zijn

We werken vanuit een positief schoolklimaat aan sociaal-emotioneel vaardigheden. Dit doen we op kleuterniveau door te werken met poppenkasten, rijmpjes en liedjes. Vanaf de eerste schooldag wordt er ingezet op zelfstandigheid en zelfbewustzijn. Onze kleuters leren samenwerken- en spelen door te werken met groepswerk, hoekenwerk en tafeltjestijd. Beleefdheid, eerlijkheid en afspraken nakomen vinden we belangrijke waarden.

  1. Klaveren: talenten, goed voelen

Ieder kind is uniek en krijgt in onze school gelijke ontwikkelings- en leerkansen . Onze school biedt een veilig leer-, leef- en werkklimaat aan voor onze kleutertjes, ouders en leerkrachten. Een persoon die zich goed in zijn vel voelt is minder geremd om zijn fantasie te tonen en is in staat tot optimaal leren.

We zetten sterk in op een warme overdracht tussen thuis en de school:

  • Onze kleinste kleuters worden opgehaald in de klas zodat de afstand tussen ouders en juf kleiner wordt en er ruimte is voor een praatje.
  • We hebben een gezellige slaapklas waarbij er geen leeftijdslimiet wordt gezet: al onze kleuters die nood hebben aan een dutje, zijn welkom!
  • Onze juffen streven ernaar bereikbaar te zijn en staan open voor een actieve ouderparticipatie.

Enkele ouders aan het woord:

“Bekwame, vriendelijke leerkrachten. Telkens opnieuw bedenken ze leuke activiteiten, knutselwerkjes,… Er is zorg en aanbod op maat van elk kind, ook van kinderen met een extra zorgvraag!”

mama Lennert (5) en Jolien (7)

“Bij de eerste kennismaking hadden we meteen het gevoel van ’thuis komen’. Een gevoel van warmte,veiligheid en geborgenheid. We hadden meteen vertrouwen om onze kinderen hier ‘achter te laten’.”

ouders Leo-Jax (3) en Emily-Rose (5)

“Een fantastische begeleiding in een groene omgeving met veel aandacht om kind te mogen zijn. Er bestaat geen betere start voor een kind”

papa Manon (3) en Nathan (6)

Neem contact op met de directie voor meer informatie en / of een rondleiding in onze warme school: directie@veldhoppertje.be of via 03 / 653.15.89

Of neem een ​​kijkje op onze facebookpagina of onze schoolbrochure