Zorg

De zorgcoördinator van onze school is Olivia Maes.
Ze is al verscheidene jaren zorgzaam bezig met kinderen in de kleuterschool.
Samen met de kleuterjuffen zorgt ze ervoor dat kleuters de zorg krijgen
waar ze recht op hebben.
Vanuit de kennis dat elk kind anders is, dat elk kind anders leert, dat elk kind recht heeft op zorg
en dat sommige kinderen meer zorg vragen dan anderen,
werken we in ons zorgbeleid op 3 terreinen:

  1. Preventie en remediëring
  2. Gericht differentiëren
  3. Socio-emotionele ontwikkeling

In ons zorgbeleid hebben we extra aandacht voor taalzwakke en kansarme kleuters.
We willen kleuters met brede zorg dragen door het positief te bevestigen, succeservaring te laten
opdoen en door een positief zelfbeeld te ontwikkelen.
Hierbij hanteren wij het zorgcontinuüm.

Zorgcontinuüm – verschillende fasen op onze school


De zorgcoördinator volgt de kleuters op, begeleidt de overgang naar het 1ste leerjaar en is het
aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Ze is alle dagen, behalve vrijdag, werkzaam op onze school.