Sociale vaardigheden ‘Dirk en Dolly’

Jonge kinderen moeten nog veel leren in verband met sociale omgang. Dirk en Dolly (onze twee zorgjuffen) komen ons hierrond geregeld bijleren. Ze komen een kijkje nemen in de klas, spelen toneel, hangen foto’s over de hele school… De thema’s die centraal staan ​​zijn behulpzaamheid, respect en afspraken die nodig zijn om fijn te kunnen samenleven. We behandelen elke periode een nieuw thema.