Vrije dagen

Vrije dagen in 2022 – 2023
Pedagogische studiedag:30/9/’22
Herfstvakantie31/10/’22 t.e.m. 6/11/’22
Wapenstilstand:vrijdag 11 november ‘22
Kerstvakantie:26/12/’ 22 tot en met 08/01/’23
Pedagogische studiedag:25/1/’23
Krokusvakantie:20/02/23 tot en met 26/02/23
Paasvakantie:03/04/’23 t.e.m. 16/04/’23
Dag van de arbeid:maandag 1 mei 2023
Facultatieve verlofdag:17/05/’23
Hemelvaart:18/05/23 en 19/05/23
Pinkstermaandag:29/05/23
Facultatieve verlofdagen:30/5/’23 en 31/5/’23
Zomervakantie:01/07/’23 tot en met 31/08/’23